Lore Bert
Rilke: Karussell II, 2020
Transparent mit Japanpapier und Blattgold
100 x 100 cm
WVZ-Nr. 20253

 

Lore Bert
Rilke: Carousel II, 2020
Transparent with Japanese paper and gold leaf
100 x 100 cm
cat.-n° 20253

 

Lore Bert
Rilke: Giostra II, 2020
Trasparente con carta giapponese e foglia d'oro
100 x 100 cm
cat.-n° 20253