Lore Bert
Agnes Martin: Schönheit, 2020
Transparent mit Japanpapier und Blattgold
50 x 50 cm
WVZ-Nr. 20021

 

Lore Bert
Agnes Martin: Schönheit (Beauty), 2020
Transparent with Japanese paper and gold leaf
50 x 50 cm
cat.-n° 20021

 

Lore Bert
Agnes Martin: Schönheit (Bellezza), 2020
Trasparente con carta giapponese e foglia d'oro
50 x 50 cm
cat.-n° 20021